Bio-Works Investor Relations

Initial Public Offering, IPO

Terms

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan om handel i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta prospekt (”Prospektet”) vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Jag bekräftar härmed att jag har läst informationen; och villkoren för denna webbplats samt att jag accepterar dessa.
Please note that due to legal restrictions, this information is only available in Swedish.

Choose your country by clicking on the relevant flag below

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by Bio-Works.