Bio-Works Investor Relations

Initial Public Offering (IPO)

Viktig information

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bio-Works Technologies tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser. Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bio-Works Technologies AB.

Bio-Works avser att noteras på Nasdaq First North

Bio-Works Technologies AB (publ) (”Bio-Works” eller ”Bolaget”), offentliggör erbjudande om förvärv av Bolagets aktier och ansöker om notering på Nasdaq First North i Stockholm. I anledning därav har Bio-Woks upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och som återfinns här nedan.

Erbjudandet i sammandrag

Pris 11.00 SEK per aktie
Anmälningsperiod för allmänheten 20 november – 29 november 2017
Likviddag 1 december 2017
Beräknad första dag för handel 14 december 2017

Prospekt och teckningsanmälan

Tillägg till prospekt

Ladda ner tillägg till prospekt

Teckningsanmälan 20 november – 29 november 2017

Teckningsanmälan Danska privatinvesterare:

NORDNET
Länk till Nordnet är inte längre aktiv

Anmälan kan i vissa fall även göras direkt till andra förvaltare än ovannämnda.

Träffa Bio-Works inför den planerade noteringen

  • Stockholm 20/11 kl. 17:30
  • Göteborg 21/11 kl. 17:00
  • Malmö 22/11 kl. 11:30
  • Stockholm 27/11 kl. 17:30
Anmälningssidan är inte längre tillgänglig
Copyrights © 2021 All Rights Reserved by Bio-Works.