Bio-Works VD Mats Johnson och styrelseordförande Thomas Pollare på interju hos Vator