Bio-Works säkrar ytterligare en order från PolyPeptide

Pressmeddelande den 23 februari 2018, kl: 07:37

Bio-Works har erhållit en order värd 1,0 miljon kronor från PolyPeptide. Under 2017 erhöll Bio-Works fyra ordrar från PolyPeptide, som är en av världens största kontraktstillverkare av peptidläkemedel och står för 25 % av den globala produktionen av peptidläkemedel hos kontraktstillverkare. Den senaste ordern kommer att levereras till kunden under det första kvartalet 2018.

Mats Johnson, VD på Bio-Works:

”Den höga frekvensen av ordrar från PolyPeptide visar på det förtroende de har för att BioWorks produkter ska ge dem optimal produktivitet i uppskalningsfasen och vid övergången till industriell produktionsfas. Vi är mycket glada för det förtroende PolyPeptide återigen visar oss genom att beställa våra produkter. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.Bio-Works historiska försäljningssiffror representerar de tidiga faserna av våra kunders uppskalningsprocess vilket är utvecklingsstadiet innan industriell produktion. Vid industriell produktion kan varje enskilt projekt hos en kund vara värt upp till 10 miljoner kronor i årliga intäkter för Bio-Works. Hos de 105 kunder Bio-Works har idag befinner sig ca 10 projekt i slutet av uppskalningsfasen vilket är det sista utvecklingsstadiet innan industriell produktion. Vi räknar med att flera av våra kunders uppskalningsprojekt under året går in i produktion.”

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Share this post: